Příroda

Geografie Finska

Finské Laponsko

Finsko je jednou z nejseverněji ležících zemí na světě a zajímavostí je, že Helsinky jsou po Reykjavíku druhým nejseverněji ležícím hlavním městem na Zemi. Finsko leží mezi 59. a 71. rovnoběžkou (vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem je skoro 1200 kilometrů) a tak není divu, že země má poměrně rozdílné geografické podmínky.

Příroda

Typická finská podzimní krajina - lesy u jezera
Přestože medvědí populace není ve Finsku až tak vysoká, při svých toulkách východními či severními částmi Finska můžete potkat i tohoto huňáče

Příroda je ve Finsku tím, co mnozí turisté i místní obdivují. Typicky severská divoká příroda je tolik odlišná od uměle spravovaných středoevropských ploch. V celém Finsku najdete množství přírodních chráněných území od národních parků až po méně významná území, všechny ale existují s cílem ochránit unikátní více či méně nedotčenou flóru a faunu.

Stránky