Obecně

Finská ekonomika

Finsko bylo historicky průmyslovou zemí - továrna v Oulu

Ekonomika Finska patří z hlediska hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele k těm nejsilnějším v Evropské unii. Struktura hospodářství stojí především na službách tvořících dvě třetiny celkového HDP a průmyslu tvořícím skoro zbylou třetinu.

Tags: 

Příroda

Typická finská podzimní krajina - lesy u jezera
Přestože medvědí populace není ve Finsku až tak vysoká, při svých toulkách východními či severními částmi Finska můžete potkat i tohoto huňáče

Příroda je ve Finsku tím, co mnozí turisté i místní obdivují. Typicky severská divoká příroda je tolik odlišná od uměle spravovaných středoevropských ploch. V celém Finsku najdete množství přírodních chráněných území od národních parků až po méně významná území, všechny ale existují s cílem ochránit unikátní více či méně nedotčenou flóru a faunu.

Počasí a klima

Finská zima

Klima Finska je na středoevropské poměry poněkud tvrdé. Typické jsou pro něj poměrně mrazivé zimy a teplá léta. Důležité jsou samozřejmě i měnící se délky dne a noci, které se v průběhu roku výrazně liší v jižním Finsku, natož pak na jeho severu.

Tags: 

Politický systém

Finská jezerní krajina

Finsko je parlamentní republikou, ve které drží největší moc premiér, což je obdobné zřízení jako v České republice. Není však bez zajímavosti, že až do přelomu tisíciletí bylo Finsko rozvržením moci ve státě spíše poloprezidentským systémem, což však země od počátku 21. století začala opouštět a omezovat prezidentská práva. Prezident tak nyní má především reprezentativní funkci, nicméně jeho úřad drží velkou vážnost, a přímé volby probíhající dvoukolovým systémem mají svou prestiž.

Tags: 

Stránky