Místa

Tornio, Kemi a okolí

Na samotném konci Botnického zálivu, na hranicích Finska se Švédskem, leží město Tornio, které je jižní vstupní bránou na společné hranici. S jeho protějškem na švédské straně, Haparandou, ho pojí blízké vztahy.

Tags: 

Karélie

Karélie je oblastí ležící na území Finska a zejména Ruska. Historicky se nadvláda té které země nad jednotlivými částmi Karélie často měnila, až se ustálila na nynější podobě. Finská Karélie, které se v tomto článku věnujeme, je dělena na severní a jižní, z nichž obě leží ve východní části jižního Finska. Je to země jezer a lesů a tedy oblíbený cíl všech milovníků nedotčené přírody.

 

Jižní Karélie

Tags: 

Helsinki ve zkratce

Katedrála v Helsinkách

Helsinki jsou klenotem Finska, alespoň tedy z hlediska památek. Byly založeny v roce 1550 a v roce 1812 se staly hlavním městem Finska místo starobylejšího Turku. Velký vliv na jejich podobu měla ruská nadvláda trvající více než sto let, která město částečně přetvořila k obrazu svému. Město samotné je součástí velké aglomerace s městy Espoo a Vantaa, která má více než 1,3 milionu obyvatel, tedy zhruba čtvrtinu obyvatelstva Finska.

Tags: 

Helsinki podrobně

Železniční nádraží v Helsinkách
Nábřeží
Katedrála v Helsinkách

Helsinki jako správné hlavní město země koncentrují i to nejzajímavější z historie a kultury Finska. Svou velikostí (navíc s přidruženými městy Vantaa a Espoo) se zcela vymykají finským poměrům, což ještě posiluje jejich význam. Pokud si přejete užít velkoměstský život, najdete ho ve Finsku snad jen tady.

Tags: 

Okolí Helsinek

V blízkém okolí Helsinek naleznete spoustu dalších zajímavých míst. Jednou z možností je návštěva Espoo, města, která je dnes de facto ze západní strany součástí Helsinek. Dnes je to centrum hi-tech průmyslu, ale najdete zde i několik pěkných historických staveb či muzea automobilů a moderního umění.

Tags: 

Stránky