Historie

Švédská říše

Větrný mlýn

Na počátku 17. století za vlády Gustava Adolfa a jeho následovníků došlo k výraznému posílení moci Švédska, které se mimo jiné zapojilo i do Třicetileté války, ve které mezi jeho oddíly figurovala i finská lehká jízda známa jako Hakkapeliitat. V té době bylo Švédsko jednou z nejmocnějších zemí v Evropě.

Tags: 

Rozvoj Finska pod švédskou nadvládou

Za švédské nadvlády došlo ke stavbě četných kostelů

Významným impulzem pro Finsko bylo ustanovení biskupství v Turku v průběhu 13. století. Biskup se pak stal jednou z nejmocnějších osob v zemi a co je zajímavé, byl, na rozdíl od světských mocnářů, často finského, ne švédského či jiného původu.

Na východních hranicích, strážených pevností Vyborg (ta se nachází v dnešním Rusku), nicméně začínalo narůstat napětí s republikou Novgorod. S tou sice Švédové roku 1323 podepsali mírovou smlouvu z Nöteborgu, ale ani ta nebránila četným nájezdům a provokacím na obou stranách hranice.

Tags: 

Příchod Švédů

Nejstarší část hradu Häme

Finsko a Švédsko byly v dlouhodobém kontaktu a existují důkazy o raných sídlech švédských Vikingů v zemi. Je možné, že okolo 11. století pak do Finska začalo výrazněji pronikat křesťanství a brzy poté přišly i první švédské snahy o získání rozsáhlejšího území ve Finsku. Ty však nebyly osamocené – území finských kmenů (vedených pravděpodobně jen náčelníky, ne nějakou centrální autoritou) byly cílem i pro Dány, republiku Novgorod či německé křižácké řády.

Tags: 

Pravěk

Ležení chovatelů sobů

Počátky stálého obydlení Finska jsou kladeny na konec poslední doby ledové – to je zhruba 9000 let před naším letopočtem, kdy na území dnešního státu začali proudit předkové dnešních Finů a Sámů, kteří byli povahou lovci a sběrači. Okolo roku 5300 př. n. l. pak do Finska pronikla keramika.

Někdy v období 3200 let př. n. l. bylo Finsko pod silným imigračním a kulturním vlivem obyvatel z jižního pobřeží Finského zálivu, kteří se usazovali v jihozápadním Finsku a přinesli s sebou zemědělství a chov zvířat. Doba bronzová ve Finsku započala zhruba 1500 př. n. l.

Tags: 

Historie Finska v kostce

Finská státní vlajka

Finsko bylo vždy řídce osídlenou zemí, a tak není divu, že o jeho raných dějinách nemáme mnoho zpráv. První trvalé osídlení země následovalo po poslední době ledové, kdy do oblasti dorazili předkové dnešních Finů a Sámů. Řídké osídlení nebylo ideálním pro vznik státních útvarů, a tak bylo Finsko sjednoceno až švédskými Vikingy, kteří jej od 13. století začlenili do svého království.

Stránky