Historie

Finsko má za sebou pohnutou historii státu, která stál bokem většiny historického dění na Starém kontinentě. Řídce osídlená země se v konkurenci ostatních mocností prosazovala jen obtížně, ale i přes období švédské a ruské nadvlády si dokázala uchovat svou identitu a nakonec získat nezávislost.

Hrad Hämeenlinna

Podrobná historie Finska:

 1. Pravěk
 2. Příchod Švédů
 3. Rozvoj Finska pod švédskou nadvládou
 4. Švédská říše
 5. Závěr švédské nadvlády
 6. Velkovévodství finské
 7. Společenská proměna za ruské nadvlády
 8. Nezávislost a občanská válka
 9. Předválečné Finsko
 10. Začátek druhé světové války
 11. Pokračovací válka
 12. Boje s Němci
 13. Moderní Finsko