Závěr švédské nadvlády

S počátkem 18. století přišel jeden z nejničivějších konfliktů pro Finsko – Velká severní válka mezi Švédskem a Ruskem o kontrolu nad oblastí Baltu. Ta trvala mezi lety 1700-1721 a Finsko samotné těžce postihla. Spolu s dalšími boji, hladem a následnými epidemiemi nemocí počet obyvatel Finska dál prudce klesal.

Po dohodě z Nystadu, která potvrdila švédskou porážku, musela být Rusku podstoupena rozsáhlá jihovýchodní území včetně Vyborgu, opěrného bodu švédské moci na východních hranicích. Prohraná válka znamenala ústup Švédska z evropského výsluní a konec absolutistické monarchie v zemi - místo ní mocensky posílil Parlament.

Následující roky byly mnohem klidnější a počet obyvatel země začal opět růst. I tak si ale Finsko prošlo několika menšími konflikty, které přinesly další zisky pro rostoucí Rusko, které navíc po zemi rozsévalo myšlenky na samostatný finský stát.

Centrum Kuopia

Druhá polovina století byla, až na období válek, časem nového rozvoje Finska. Množství vědeckých objevů usnadňovalo život a nově přinesené pěstování brambor posílilo zemědělský potenciál země. I do Finska tak přišel Věk osvícenství a spolu s ním začal narůstat i pocit národní identity, ještě posilovaný dvojicí krátkých ruských okupací, které zemi na čas oddělily od švédské nadvlády.

Měnící se myšlení lidí i vzrůstající cítění odlišnosti od Švédska spolu s řadou spíše slabých panovníků na švédském trůně připravovaly půdu pro velkou změnu pro Finsko, která měla přijít spolu s Napoleonskými válkami na počátku 19. století.

Tags: