Velkovévodství finské

Rozhodujícím momentem, ve kterém Finsko vyměnilo švédskou nadvládu za ruskou, byla Finská válka, která probíhala v letech 1808-1809. Během ní bylo Finsko obsazeno a Švédsko jej po své porážce ve Smlouvě z Fredrikshamn podstoupilo carskému Rusku. To z něj vytvořilo velkovévodství, ke kterému Rusko dále připojilo Karélii (přezdívanou Staré Finsko), a ponechalo mu určitý stupeň autonomie.

V čele země stál car jako velkovévoda, nicméně v zemi samotné nadále platily původní zákony z dob švédské nadvlády (což byla strategie, kterou v té době carské Rusko uplatňovalo na dobytých územích) a velká část obyvatelstva zůstala nadále svobodná. Samotný styl uplatňování ruské moci ve velkovévodství se s časem v závislosti na té které vládnoucí garnituře měnil od cenzury až po relativní volnost.

Centrum Helsinek

V roce 1860 došlo k velké liberalizaci v celé řadě oblastí a byl dokonce znovu svolán sněm tvořený z tříd finské společnosti, který měl navrhovat nové vnitřní zákony. Taktéž byla liberalizována ekonomická omezení, což zapříčinilo nebývalý rozkvět průmyslu.

Finsko se začalo pomalu transformovat směrem ze svého lesnického a zemědělského zaměření – ačkoli to mělo až do konce druhé světové války nadále vůdčí roli. V závěru 19. století nicméně finský průmysl začal ztrácet konkurenceschopnost, což alespoň částečně vynahrazoval přístup na rozsáhlý vnitřní ruský trh.

Tags: