Pravěk

Počátky stálého obydlení Finska jsou kladeny na konec poslední doby ledové – to je zhruba 9000 let před naším letopočtem, kdy na území dnešního státu začali proudit předkové dnešních Finů a Sámů, kteří byli povahou lovci a sběrači. Okolo roku 5300 př. n. l. pak do Finska pronikla keramika.

Někdy v období 3200 let př. n. l. bylo Finsko pod silným imigračním a kulturním vlivem obyvatel z jižního pobřeží Finského zálivu, kteří se usazovali v jihozápadním Finsku a přinesli s sebou zemědělství a chov zvířat. Doba bronzová ve Finsku započala zhruba 1500 př. n. l.

Ležení chovatelů sobů

Doba železná přišla záhy, okolo roku 500 př. n. l. a za její závěr je považován rok 1150, kdy bylo ukončeno švédské obsazení Finska. Před tímto datem nemáme žádný písemný finský zdroj v jakékoli formě - tedy ani runové či jiné - a spoléháme tak nadále jen na archeologické nálezy popřípadě svědectví třetích stran.

Finsko v té době rozhodně nebylo izolováno, naopak se čile zapojovalo do mezinárodního obchodu v oblasti. Nemáme nicméně žádná svědectví o jakékoli formě raných finských států, byť jsou známy bohaté hroby velmožů z jižního a západního Finska a řada hradišť.

Vyšší formu společenské organizace tak do Finska pravděpodobně přinesli až švédští dobyvatelé, kteří tak de facto zahájili období středověku.

Tags: