Obecně o Finsku

Finsko je nádhernou zemí. Divoká příroda, nekonečné lesy a nespočetná jezera. I města často přírodu připomínají, krom center jsou totiž takřka vždy plná zeleně. Ostatně stejně jako všichni Skandinávci jsou i Finové proslulí svým přístupem k přírodě. V zemi najdete nespočet národních parků, ve kterých můžete obdivovat faunu i flóru severu.

Finsko, ve finštině Suomi, je poměrně řídce osídlenou zemí. Na rozloze 338 tisíc km2 (což je více než čtyřnásobek rozlohy České republiky) žije jen asi 5,4 milionů lidí, což z tohoto státu činí nejřídčeji osídlenou zemi Evropské Unie. Oficiálními jazyky Republiky Finska, jak zní oficiální název, je finština a švédština s regionálním uznáním sámštiny. Měnou je euro a hlavním městem Helsinki.

Finská vlajka

Ekonomická úroveň patří k nejvyšším v Evropě a tomu odpovídá i cenová hladina (za potraviny klidně zaplatíte 2-3x více než v České republice). Toto je finskému obyvatelstvu krom mezd vynahrazováno velmi štědrým sociálním systémem a relativně vysokou veřejnou politickou kulturou země.

Osídlení Finska je značně nerovnoměrné, většina obyvatelstva žije v jižní části a jen v samotné aglomeraci hlavního města tvořené krom Helsinek ještě městy Espoo a Vantaa (kde je letiště Helsinek) je to více než jeden milion lidí. Mezi další velká města patří Tampere, Turku, Oulu či Jyvaskylä.

Z historického hlediska bylo Finsko součástí Švédska, v roce 1809 se ale stalo ruským velkovévodstvím a zůstalo jím až do osamostatnění v roce 1917, následovaném v roce 1918 krátkou občanskou válkou.

Za druhé světové války vedlo Finsko boje s Rusy a v jejím závěru pak s Němci. Po válce fungovala země jako most mezi Západem a Východem a snažila se neupadnout pod přílišný sovětský vliv. Na přelomu tisíciletí zažila tato severská země další prudký rozvoj a je dnes považována za jeden z nejprogresivnějších evropských států – alespoň tedy z ekonomického hlediska.

Tags: