Nezávislost a občanská válka

Cesta k nezávislosti rozhodně nebyla jednoduchá. Je ironií osudu, že politické elity Finska původně ani o nic takového neusilovaly. V reakci na únorovou revoluci a svržení cara se s prozatímní ruskou vládou snažily vyjednat větší samostatnost v rámci federace. Zejména socialistická většina v parlamentu pak prosazovala zákon, který měl omezit vliv Ruska na domácí záležitosti Finska, ačkoli nadále uchovával ruskou nadvládu v oblastech vojenství a zahraniční politiky.

Proti tomuto návrhu se postavily nesocialistické strany, které jej viděly jako příliš radikální a vyhlásily rozpuštění parlamentu. Když se ten, jen za účasti přívrženců socialistického návrhu, v polovině roku 1917 znovu sešel, bylo jeho zasedání přerušeno ruskými vojáky, kteří si vynutili jeho násilné rozpuštění, které ve finské společnosti vyvolalo hořké pocity, které vystupňovaly napětí vůči Rusku.

Velká říjnová revoluce roku 1917 však přinesla úplný obrat – socialisté náhle ve vznikajícím levicovém státě viděli vzor a bratra, zatímco nesocialistické strany najednou začaly volat po úplné nezávislosti. Když však v polovině listopadu 1917 bolševici vydali obecné právo na sebeurčení pro veškerý lid Rusi, převzal finský parlament moc a 6. prosince 1917 vyhlásil samostatnost, která byla ještě týž měsíc schválena i ruskou stranou.

Nezávislost však nepřinesla klid, naopak byla spouštěčem sociálního napětí ve finské společnosti, které nakonec vedlo k občanské válce mezi bílými a rudými – podobně jako v Rusku. Bílí zastupovali zejména švédsky mluvící vyšší vrstvy a farmáře se spíše konzervativním a kapitalistickým pohledem, zatímco rudí dělníky a chudé sedláky, kteří byli radikální a prosocialističtí.

Část expozice o občanské válce v muzeu v Tampere

Krutá občanská válka zuřila mezi lednem a květnem 1918 s mnoha oběťmi na obou stranách. Konečné vítězství se nakonec naklonilo na stranu bílých, podporovaných císařským Německem. Ruské armády během tohoto konfliktu stály stranou a nijak do něj nezasahovaly. Vítězná strana tak získala politickou moc a určila vývoj Finska na další desetiletí.

Tags: