Národní park Seitseminen

Národní park Seitseminen patří mezi nejbližší národní parky od třetího největšího finského města Tampere, které leží zhruba padesát kilometrů na jihovýchod. Seitseminen je oblíbeným výletním turistickým místem a ukázkou jihofinské přírody s mokřadami a hlubokými lesy.

Mezi nejzajímavější přírodní krásy národního parku Seitseminen patří eskery, náspům podobné geomorfologické vyvýšeniny vzniklé působením ledovce. Větší esker Seitseminharju vystupuje na zhruba 20 metrů nad své okolí.

Krom přírodních krás se na území parku nachází i farma připomínající život místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století, s řadou dochovaných budov, ovšem oživených domácími zvířaty a dokonce i pěstovanou úrodou.

V parku najdete řadu značených tras - od dvou, tří kilometrů, až po více než 10kilometrové. Vzhledem k pravidlům pohybu se ale v národním parku můžete vydat finskou přírodou i mimo značené cesty - ovšem jako vždy s ohledem na oblasti s omezeným pohybem, které jsou vyznačeny v mapách. Týká se to zejména oblastí na jihozápadním okraji národního parku.

Pokud budete nějakou dobu v Tampere či jeho okolí, určitě Seitseminem nevynechejte.

 

Oficiální stránky národního parku na Outdoors.fi (oficiální anglický web finské správy národních parků)