Finština

Finština je součástí ugrofinské jazykové skupiny a je mateřským jazykem pro pět milionů mluvčích, usídlených zejména v samotném Finsku, kde je jedním ze dvou oficiálních jazyků. Vedle Finska žije mnoho finsky mluvících lidí ve Švédsku, Norsku či Rusku (zejména v oblasti Karélie, která byla kdysi částečně finským územím).

Jako u člena jiné jazykové skupiny, než do které spadá čeština, je v naší domovině finština považována za náročný jazyk. Pravdou nicméně je, že z hlediska výslovnosti mnoho překážek neklade a její gramatika je mnohem pravidelnější, než je tomu v případě češtiny.

Jak je vidět na této cedulce, finština se od indoevropských jazyků velmi liší

Překážkou ve zvládnutí tohoto jazyka tak je především slovní zásoba a její skloňování, které je vázáno na jiný gramatický systém. Zvláště pak jednotlivá slova často nemají jakoukoli zjevnou vazbu na jejich obdobu v češtině (až na ta opravdu světově univerzální jako auto či jiné relativně moderní výrazy), takže o to je jejich zapamatování či pochopení obtížnější.

Z historického hlediska si finština prošla podobným procesem jako čeština. I ona nebyla pro finský národ dlouho oficiálním jazykem. Místo ní byla na jejím místě švédština, což má samozřejmě vazbu na historii Finska. I finština si tak v průběhu 19. století procházela fází podobnou našemu Národnímu obrození, během které znovu budovala svou pozici a slovní zásobu.