Finská ekonomika

Ekonomika Finska patří z hlediska hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele k těm nejsilnějším v Evropské unii. Struktura hospodářství stojí především na službách tvořících dvě třetiny celkového HDP a průmyslu tvořícím skoro zbylou třetinu.

Finsku se podařilo svou ekonomiku transformovat na vědomostně intenzivní s velkým zastoupením hi-tech firem fungujících v nejrůznějších oborech. Typickým a tradičním zástupcem je mezi nimi firma Nokia, proslulá zejména svými mobilními telefony, se kterými dlouhou dobu dominovala na světovém trhu. Krom ní však ve Finsku existuje nespočet dalších spíše malých a středních vysoce inovativních firem.

Finsko bylo historicky průmyslovou zemí - továrna v Oulu

Tradiční obory jako zemědělství, lesnictví či papírnický průmysl jsou nadále významně protěžovány a jakékoliv zásahy do jejich statusu jsou velmi citlivě přijímány. Nicméně jako takové už zaujímají jen zlomek celkové ekonomické produkce Finska.

Finsko je výrazně mezinárodně orientováno a otevřeno zahraničnímu obchodu. Tradičními vstupními trhy do zahraničí jsou pro finské společnosti zejména Švédsko a Rusko – hlavně kvůli geografické blízkosti a v případě Švédska i díky nízké jazykové a kulturní bariéře (švédština je povinným předmětem ve školách).

Pro řadu zemí se finská ekonomika stala vzorem, který je hodno následovat. V této souvislosti pak je skloňována zejména vysoká inovační schopnost (notně podporovaná ze strany vlády i neziskových organizací) a podnikavost Finů.

Tags: