Boje s Němci

Nebezpečí ze strany Sovětského svazu bylo, zdá se, zažehnáno, ale Finsko stále muselo splnit jednu z podmínek míru – dostat ze své země nacistické jednotky. Německá strana přitom již delší dobu předtím očekávala, že se Finsko pokusí vyjednat separátní mír, a připravila plán Birke, podle kterého se měly její jednotky stáhnout na sever (odkud mohly případně ustoupit do okupovaného Norska) k Petsamu, kde se nacházely důležité niklové doly.

Finové zpočátku Němcům pomáhali s evakuací, ale situace mezi nimi rychle eskalovala, jak docházelo ke střetům. Součástí mírové dohody totiž bylo, že jakékoli německé jednotky, které budou na území Finska po lhůtě dvou týdnů, by měly být Finskou stranou odzbrojeny a i s vybavením předány Sovětům. Tak rychlá evakuace přitom byla vzhledem k velkému rozptylu německé techniky po Finsku prakticky nemožná.

Situaci dočasně vyřešila tajná dohoda mezi Finy a Němci, že druhým jmenovaným nebude bráněno v adekvátně rychlém stažení i po Sověty stanoveném termínu. Ani Finové, mírovou dohodou se Sovětských svazem zároveň nucení demobilizovat, ani Němci si nepřáli zbytečné ztráty. Na konci září, dva týdny po sovětském termínu však došlo k prvnímu z krvavých střetů mezi jednotkami obou stran, které spustily Laponskou válku.

Mezitím se ovšem Finové vylodili v Torniu, důležitém přístavu na hranicích se Švédskem. Zde se střetli se silnými německými oddíly a po týden trvající bitvě se jim podařilo své pozice uhájit. Jiné finské oddíly postupovaly od Oulu k nedalekému přístavu Kemi – který nakonec získaly, ačkoli nezabránily rozsáhlé destrukci infrastruktury (není bez zajímavosti, že právě ničení cest a mostů Finové v tajné dohodě v počátcích německého stahování povolili).

Němci se počátkem října rozhodli změnit taktiku a vzdát zdlouhavou záchranu techniky a raději se stáhnout rychleji a za cenu menších ztrát svých sil rovnou do Norska. Při dalším německém stahování Laponskem docházelo k bojům jen zřídka, jak spíše pěší finské síly nedokázaly držet krok s motorizovanými Němci, kteří navíc měli díky pokračující finské demobilizaci výhodu v počtu i technice. Díky tomu už jejich stažení proběhlo bez větších ztrát na jejich straně.

Němci za sebou, zejména v Laponsku, zanechali spoušť. Vypálili Rovaniemi, hlavní město Laponska, a těžce poškodili infrastrukturu v celém severním Finsku. Mnoho lidí bylo vyhnáno ze svých domovů a byly zaminovány rozsáhlé oblasti, což si v budoucnu vyžádalo další ztráty na životech.

Rovaniemi, největší město Laponska, bylo do základů vypáleno

Poslední německé jednotky území Finska opustily až v květnu 1945, ačkoli v té době už bylo dávno po bojích. Druhá světová válka pro Finsko skončila. Země za v ní utrpěla velké ztráty a škody, ale podařilo se jí na mezinárodním poli udržet tvář a vzhledem k tomu, že z řad Spojenců bojovala jen proti Sovětům, nebyla považována za jednu z poražených zemí Osy.

Tags: