Ålandy

Vlajka ÅlandSouostroví Ålandy leží na půli cesty mezi Finskem a Švédskem a nejen svou polohou je výjimečné. Dnes tvoří ostrovy a ostrůvky samostatnou správní oblast částečně nezávislou na centrální finské vládě. Zhruba třicet tisíc místních obyvatel hovoří převážně švédsky a uchovává si řadu práv získaných na počátku 20. století, včetně vlastního parlamentu. Ålandy mají i vlastní vlajku – červený kříž na žlutém poli zasazený do modrého pozadí.

Rozlohou jsou Ålandy zhruba pětinové oproti České republice a tvoří je přes tisíce ostrovů, ostrůvků a útesů, z nichž největším je ten, který dal celému souostroví jméno, Åland. Ostrovy byly díky své poloze v Baltském moři osídleny už dávno před naším letopočtem a sloužily i jako spojení mezi Švédskem a Finskem. Právě Finsku nakonec připadly, byť z rozhodnutí Společenství národů z roku 1920 se staly autonomní oblastí.

Pro turisty jsou y zajímavé především svou výjimečnou přírodou. Vždyť samotné ostrovy se zpod hladiny moře začaly vynořovat až okolo osmého tisíciletí před naším letopočtem, v reakci na roztání pevninského ledovce poslední doby ledové, který je tlačil dolů. Mírné podnebí dává příznivé klima místnímu dubovému porostu, stejně jako řadě dalších rostlin.

 

Zajímavosti

Největší ostrov Åland tvoří 70 procent plochy souostroví a je domovem pro devět desetin jeho obyvatel. Stojí na něm i hlavní město celého souostroví Mariehamn, ve kterém bydlí 40 procent obyvatel Åland.

Zobrazit místo Zajímavosti Finska na větší mapě

Mariehamn je přístavním městem a i dnes sem míří řada osobních i nákladních lodí či trajektů. Osy města ležícího na úzkém poloostrově tvoří dlouhé třídy Esplanadgaten, na kterých probíhá hlavní ruch a na jejichž východním konci najdete i muzeum Åland s expozicí o historii a kultuře ostrovů.

Hlavním bodem programu ale bude spíše návštěva přístavu  - v tomto případě toho západního, který je i cílem velkých trajektů. Právě zde totiž naleznete námořnické muzeum (Åland Sjofartsmuseum), které leží kousek dále na sever od přístavu trajektů.

Hned u něj pak kotví zrestaurovaný čtyřstěžník Pommern, upomínka na slavnou flotilu lodí, které zde měly domovský přístav. Na jeho palubě se můžete projít životem námořníka na lodi převážející počátkem 20. století obilí z Austrálie do Anglie. S těžkou prací na cestě, která trvala takřka rok, vás seznámí rozsáhlé expozice.

A u námořnictví ještě zůstaneme – pokud jste jeho příznivci, pak by vám asi neměla uniknout ani třetí z atrakcí Mariehamn, severně od východního přístavu leží námořnická čtvrť, ve které můžete obdivovat třeba stavbu lodí či jiná řemesla. Stejně tak zde lze navštívit i další muzea věnující se námořní tematice.

Na východ přes průliv leží na poloostrově u silnice Kapellstigen stará námořnická kaple svatého Olafa ze 13. století (Lemböte kapell), v jejíž blízkosti jsou pozůstatky rozsáhlého vikingského hřbitova.

Jen 23 kilometrů jízdy severovýchodně od Mariehamn leží hrad Kastelholm. Dnes je to částečně zřícenina, ale ve své historii počínající už koncem 14. století hrad zažil mnoho slavných okamžiků a byl i sídlem několika králů spojeného Švédska a Finska.

Jen kousek pod hradem se nachází muzeum Jana Karlsgårdena, které je skanzenem starých ålandských staveb a kultury. Krom nich pak v komplexu najdete i vězeňské muzeum. Pokud máte rádi kostely, tak za malou zajížďku do nedalekého Sundu stojí bohatě zdobený kostel se zajímavým vnitřním interiérem.

Jen zhruba deset kilometrů dále na východ od Kastelholmu leží další historická pevnost, Bomarsund, jejíž stavba byla započata Rusy v roce 1832. Tato pevnost měla být strategickou oporou carského Ruska v oblasti, ale byla zničena během Krymské války roku 1854 spojenými anglicko-francouzskými silami.

Pevnost Bomarsund v té době stále nebyla dokončena a při jejím plánování nebyl vzat do úvahy vývoj vojenské techniky. Proto malá ruská posádka nebyla schopna odolávat neustálému ostřelování a bez velkých ztrát na straně protivníka se vzdala. Vítězné anglicko-francouzské síly pak pevnost pobořily. Nedlouho po těchto bojích se Ålandy staly nemilitarizovanou zónou, jejíž status si zachovaly dodnes.

Na ostrově Öra, na který se dostanete z ostrova Åland po mostě na severozápadním pobřeží, leží malá obec Eckerö, jejímž hlavní lákadlem je poštovní muzeum připomínající slavné doby carské pošty, která odsud po moři putovala malými čluny do Švédska. Krom něj lze na místě navštívit i muzeum lovectví a rybolovu.

A pokud chcete opustit hlavní ostrov Åland, pak za návštěvu trajektem stojí třeba na jihovýchod od Mariehamn ležící ostrov Ön, na jehož severním cípu stojí kostel svaté Marie, přezdívaný taktéž po nedaleké obci kostel Föglö.

Zobrazit místo Zajímavosti Finska na větší mapě